Ανυπότακτη Κρήτη

Ανυπότακτη Κρήτη

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2015

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ


Στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΠΣ) την Τρίτη 24-2-2015 συζητήθηκε μεταξύ άλλων και το θέμα της επιλογής “Περιφερειακού Συμπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης”. Ο νόμος 3852/2010 (Καλλικράτης) προβλέπει τη δυνατότητα ορισμού “Συμπαραστάτη” σε περιφέρειες και δήμους αν και στις περισσότερες δεν έχει οριστεί καθώς είναι δύσκολο να συγκεντρώσει κάποιος τα 2/3 των μελών του ΠΣ, όπως προβλέπει ο νόμος. Ειδικότερα, το ΠΣ Κρήτης δεν είχε κατορθώσει να εκλέξει ούτε στην προηγούμενη θητεία του. Στη συνεδρίαση της Τετάρτης υπήρχαν 11 ενδιαφερόμενοι κι όπως είναι λογικό κανείς δεν συγκέντρωσε όχι τον απαραίτητο αριθμό ψήφων (34) αλλά ούτε καν διψήφιο αριθμό. Η διαδικασία θα επαναληφθεί, όπως προβλέπεται, αλλά με μικρές πιθανότητες εκλογής.
Η δική μας άποψη είναι αρνητική για το θεσμό καθώς αποτελεί μια επιπλέον γραφειοκρατική αρχή που ενισχύει την τάση αφαίρεσης αρμοδιοτήτων από αιρετά όργανα προς όφελος των διορισμένων.
Αποτελεί οξύμωρο σχήμα να διορίζει το Περιφερειακό Συμβούλιο “Συμπαραστάτη” κι αυτός θα ελέγχει αυτόν που τον διόρισε. Είναι δυνατόν ο πολίτης να τον εμπιστευθεί;
Οι πολίτες δεν χρειάζονται ένα διορισμένο και μισθοδοτούμενο συμπαραστάτη, θέλουν τα εκλεγμένα όργανα να υπερασπίζονται και να λογοδοτούν σε αυτούς. Εμείς είμαστε ή θα έπρεπε να είμαστε οι συμπαραστάτες του πολίτη.
Δεν μας βρίσκει σύμφωνους αυτού του είδους η οικονομική επιβάρυνση, η αργομισθία του συμπαραστάτη που θα αμείβεται με μισθό ίσο με του προέδρου του ΠΣ για τα επόμενα 4,5 χρόνια.
Το μεγαλύτερο μέρος των προβλημάτων των πολιτών, του εργαζόμενου λαού προέρχονται κυρίως από την πολιτική των κυβερνήσεων, της ΕΕ και του ΔΝΤ και όχι από τη μη σωστή εφαρμογή της από τα όργανα της διοίκησης.
Τέλος δεν μπορεί κάποιος να συμπαρίσταται στον πολίτη-εργαζόμενο και ταυτόχρονα στην επιχείρηση, στη μεγάλη επιχείρηση. Τα συμφέροντά τους είναι ανταγωνιστικά και ασυμφιλίωτα.


Γι' αυτούς τους λόγους απείχαμε από την ψηφοφορία.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου